We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
Welcome to Mizuno in the Netherlands
Not in the Netherlands? Select your country!
 • EMEA
 • France
 • Spain
 • United Kingdom
 • Germany
 • Italy
 • Switzerland
 • Sweden
 • Netherlands
 • Denmark
 • Norway
 • Israel
 • Egypt
 • Turkey
 • Tunisia
 • Slovenia
 • Croatia
 • Poland
 • Greece
 • Morocco
 • Bulgary
 • Romania
 • Montenegro
 • Bosnia
 • South Africa
 • Belgium
 • Russia
 • Ukraine
 • Hungary
 • Slovakia
 • Czech Republic
 
 
 
 
 

Distribution

​Mizuno Corporation - Distributiebeleid

Effectief: 1 juni 2016

Beleid inzake Productsegmentatie

1. Mizuno behoudt zich het recht een bepaald product (met name maar zonder beperking die producten met nieuwe, innovatieve technologische functies) aan een bepaald soorten klanten te leveren enkel door assortiment producten te segmenteren op basis van redelijke commerciële en ondernemingsoverwegingen. Dit kan tevens van toepassing zijn bij de invoering van nieuwe modellen die op de Europese markt gebracht worden.

2. Deze Specifieke Voorwaarden gaan vanaf 1 juni 2016 in en wijzigen de respectieve algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Mizuno die gelden op het grondgebied waar de respectieve Europese particuliere klant van Mizuno (hierna “de Particuliere Klant” zijn zakelijke activiteiten uitvoert (hierna “de Algemene Voorwaarden”).

3. De aanvaarding door de Particuliere Klant van producten geleverd door Mizuno nadat deze Specifieke Voorwaarden van kracht werden, zal tevens als aanvaarding van deze Specifieke Voorwaarden door de Particuliere Klant worden geacht.

4. Mizuno behoudt zich het recht in de toekomst de Specifieke Voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen of om deze Voorwaarden volledig te vervangen door een nieuwere versie (hierna “de Modificatie”) naar wens van Mizuno, maar verbindt zich ertoe de Particuliere Klant over een dergelijke Modificatie op de hoogte te stellen alvorens deze Modificatie effectief wordt.

Wettelijke Rechtvaardiging

1.Geldend Wettelijk Kader en Geldende Regelgeving, Heersende Rechtsbeginselen:
a.Artikelen 101 – 105 inzake het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) over schendingen van machtsposities op de markt met betrekking tot commerciële ondernemingen
b.Het Europese beleid van Mizuno inzake productsegmentatie voor zijn particuliere klanten valt binnen de categorie van verticale relaties, aangezien binnen de leveringsketen wij als producent en leverancier van sportartikelen ‘op een hoger niveau dan de klant’ werkzaam zijn, het een stroomafwaartse relatie voor ons is.
c.Deze verticale transacties en commerciële activiteiten worden op basis van de hierboven geciteerde artikelen inzake het VWEU bekeken en bestudeerd in het licht van de Verticale Groepsvrijstellingsverordering (EU) van 20 april 2010 (VBER2010).

2.Marktaandelen/Definitie van de Relevante Markt en zijn Relevantie voor de Europese Distributieregeling van Mizuno:
a.Het is van groot belang om in dit verband te benadrukken dat al deze hiervoor genoemde Europese en nationale antitrustwetbepalingen enkel van toepassing zijn op bedrijven die de markt domineren, behalve wanneer verticaal beleid, praktijken en contractuele regelingen een ernstige schending van toepasselijke antitrustwetten vormden (i.e. zogenaamde ‘hardcore inbreuken of zwarte clausules’ in contracten of andere commerciële transacties tussen een leverancier en zijn klanten).
b.Het principe van contractvrijheid, hetgeen een Europese grondwettelijk gewaarborgd recht is, aangezien één facet van de vrijheid van iedere commerciële exploitant om naar eigen goeddunken zijn zakelijke relaties te vormen, van toepassing is op vele kleine tot middelgrote bedrijven binnen de Europese Unie. Dit betekent dat de merkeigenaar het recht heeft betreden te weigeren of te stoppen zaken te doen met een eigenlijke klant zonder hiervoor een reden te moeten geven. Binnen deze categorie is geen kwestie van discriminatie, hetgeen in acht moet worden genomen door zakelijke partners te kiezen, zonder verplichting om iemand bepaalde producten te leveren of door dwingend recht verplicht te zijn aan een bepaalde groep detailhandelaren te leveren.
i.Een dergelijke vrijheid bestaat echter niet meer, of wordt beperkt door toepasselijke kartelwetgeving, indien dergelijke drempels (=marktaandelen) overschreden worden. Het uitgangspunt is dat een marktaandeel dat in de desbetreffende product- en geografische markt de 30% overschrijdt, een dominerende positie op de markt zou creëren.
c.Aangezien Mizuno NIET een marktaandeel van +30% vertegenwoordigt en daardoor niet een dominerende positie op de markt heeft, is het volgens de wetten van de EU geoorloofd een beleid inzake productsegmentatie te voeren.Sign up to be the first
to know about exclusive Mizuno offers, new arrivals and events
Send